een overzicht van tweedimensionale expressies
emoties van herkenning, vrijheid en kracht!

an overview of two-dimensional expressions
emotions of recognition, freedom and strength!